Organisatie


Hoe zit het Keurmerk Gezinshuizen in elkaar

Het Keurmerk Gezinshuizen is organisatorisch ondergebracht bij de Rudolphstichting. Door toepassing van externe methoden (ISO) en onafhankelijke toetsing door het Keurmerkinstituut wordt onafhankelijkheid van het keurmerk gegarandeerd.

De Rudolphstichting heeft als ambitie om opvang in gezinsvormen te bevorderen en bij te dragen aan de kwaliteit van deze vorm van jeugdhulpverlening. Daarom stelt de Rudolphstichting graag haar kennis, tijd, geld en mankracht beschikbaar voor het verzorgen van en ondersteunen bij het Keurmerktraject.

Adviescommissie

Het Keurmerk Gezinshuizen streeft er naar zo actueel en praktijkgericht mogelijk te zijn. Daarom is de Adviescommissie Keurmerk Gezinshuizen opgericht. Deze commissie adviseert onder meer over zaken als de continuïteit, de toepasbaarheid van het Keurmerk en de aansluiting van het Keurmerk bij nieuwe ontwikkelingen in de jeugdzorg en actuele wet- en regelgeving. Ook legt de Commissie signalen en inzichten met betrekking tot de certificeringsnormen van het Keurmerk voor.

De Adviescommissie Keurmerk Gezinshuizen bestaat uit:

  • Mevrouw L. Janssen, juridisch adviseur en opleider in (jeugd)zorg en welzijn (www.lydiajanssen.nl).
  • Mevrouw L. de Jong, pedagoog en trainer en adviseur kwaliteit pedagogiek en jeugdzorg (www.luciedejong.nl).
  • De heer G. de Jong, directeur van de Rudolphstichting (www.rudolphstichting.nl).
  • Mevrouw E. de Jong, Programmamanager Inhuisplaatsen/ Keurmerk Gezinshuizen.

Er is een klankbordgroep met deelnemers aan het Keurmerk in ontwikkeling.

Ontwikkelpartners

Het Keurmerk bestaat sinds 2014. Het is ontwikkeld door de Alliantie Kind in Gezin en de Rudolphstichting, met medewerking van diverse veldpartijen.