Profiel Auditoren


In de certificeringscyclus van het Keurmerk Gezinshuizen is bepaald dat er ieder jaar twee audits zijn: een gezinshuis-audit en een ISO-audit.

Voor de gezinshuis-audit kan een organisatie zelf auditoren inzetten. Gezinshuis-auditoren kunnen collega’s zijn van eenzelfde organisatie, maar mogen niet in hetzelfde gezinshuis werkzaam zijn. Voor de uitvoering van de ISO audits werkt Keurmerk Gezinshuizen samen met het Keurmerkinstituut.

Alle auditoren die de gezinshuis-audit uitvoeren, zijn verplicht ingeschreven in het register van gezinshuis-auditoren van Keurmerk Gezinshuizen. De geregistreerde auditoren moeten aan voorwaarden voldoen. Ze hebben:

  1. het deelnamecontract Keurmerk Gezinshuizen;
  2. een relevante vooropleiding (minimaal HBO);
  3. relevante ervaring in de zorg/jeugdzorg;
  4. ervaring met en/of kennis van gezinshuizen;
  5. relevante ervaring en/of affiniteit met kwaliteitssystemen in de jeugdzorg, het doen van audits;
  6. minimaal zes gezinshuis-audits per jaar uitgevoerd.